Gözlükule Höyüğü

Tarsus yerleşim merkezinde yer almaktadır. 300 metre çapında, 25 metre yükseklikte ve yaklaşık 12- 14 metre derinliğe sahiptir.

Image 3
TARSUS'U KEŞFET

Kilikya tarihi için büyük önem taşıyan bir höyüktür. Höyük Geç Neolitik dönemden başlayarak günümüze kadar olan yerleşim tabakaları içerir. Bu dönemlere ait 33 tabaka tespit edilmiştir. Höyükteki çalışmalar 1934-39 ve 1947-49 yılları arasında Hetty Goldman tarafından yürütülür.

Höyük Orta çağa ait tabakalar da içermesine rağmen, bunlar üstlerde olduğu için çok tahrip görmüşlerdir.

Gözlükule Kazıları Boğaziçi Üniversitesi tarafından devam ettirilmektedir.